Palaute

Tässä voit antaa palautetta kursseista laitoksen henkilökunnalle sekä palautetta killan hallitukselle.

Pidätämme oikeuden jättää asiattoman palautteen toimittamatta.

Opintopalaute lähetetään koulutuspoliittiselle ministerille ja kiltapalaute puheenjohtajalle

Kurssi, henkilö, asia tms. josta haluat antaa palautetta.
Kaikki mikä kurssissa oli huonoa.
Mikä oli hyvää
Kaikki muu asia